שלב ב: עברית - הבנה, הבעה ולשון - ספר לימוד לתלמיד

מחבר: שרה ליפקין ונועה בדיחי-קלפוס
שנת ההוצאה: 2007
מילות מפתח: שפה עברית; עברית; שפות; ידיעת הלשון העברית; לשון עברית; לשונות
ספר ובו מענה שלם להכנה לקראת שאלון ב לפי תה"ל "החדשה". בספר התאמה מלאה לתה"ל "החדשה" מבחינת הנושאים, העקרונות ומבנה הבחינה.בספר שני צירים:
1. הבנה והבעה – הוראה שיטתית של תהליך הכתיבה, כתיבת טיעון, אמצעים רטוריים, וכתיבת מאמר תגובה.
2. לשון – כל החומר הנדרש בתחביר, ובכלל זה מבנים רטוריים, המרות, ותקינות, וכל החומר הנדרש במערכת הצורות – הגזרות, סוגי גזירה, תקינות ולשון המקורות.
לכל אורך הספר מובאים עשרות טקסטים כדוגמת אלה המופיעים בשאלון ב, והפעילויות משלבות שאלות הבנה, הבעה ולשון, ותשאול לפי דגמים של שאלון ב.
בסוף כל שיעור מובאת פעילות "שעת מבחן" – פעילות הבנה, הבעה ולשון סביב טקסט כדוגמת המבחן.בסוף הספר 4 מבחנים שלמים במתכונת שאלון ב. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרי לימוד
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  9  10  11  12  13  14