מסלולים פלוס : 15 - מדריך למורה

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: תשפ"א - 2021
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
ספר 15 - פרקי הלימוד
- מספרים טבעיים - חלק ב
- מספרים עשרוניים - חלק ב
- אחוזים
- ממוצע
- חקר נתונים אל הספר
נושא/נושאים: , מדריכים למורה
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
2  8  9  10  11  12  13  14  16  17  18  19  20  23  24  28  29  30  31  32  33  34  35  36  38  
39  40  41  42  44  45  46  47  48  50  51  52  57  58  59  60  62  63  64  67  70  71  72  74  75  
76  79  80  81  82  85  88  89  90  91  93  94  96  97  98  99  100  102  103  104  105  106  107  108  109