מסלולים פלוס : 13 - מדריך למורה

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: תשפ"א - 2021
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
ספר 13 - פרקי הלימוד:
- שברים - חלק א
- מספרים טבעיים - חלק א
- בעיות מילוליות רב־שלביות אל הספר
נושא/נושאים: , מדריכים למורה
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
2  5  8  9  10  11  12  13  15  16  17  18  20  21  22  23  25  26  27  28  29  30  31  33  34  
35  37  39  40  44  46  47  48  50  51  52  53  54  55  57  58  59  60  61  62  63  65  66  70  72  
73  74  75  76  77  78  79  81  82  83  84  85  87  88  90  91  92  93  94  96  97  98  99  100  101  
102  103  104  105