מסלולים פלוס : גאומטרייה לכיתה ו

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: תשפ"א - 2021
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
גאומטרייה - פרקי הלימוד:
- מנסרה
- פירמידה
- מעגל ועיגול
- גליל
- חרוט
- כדור
- גופים משוכללים אל הספר
נושא/נושאים: , כיתה ו'
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
2  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  45  46  47  48  49  50  51  53  54  55  56  57  
58  59  60  61  62  63  64  67  68  69  70  71  72  73  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  88  
89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  113  114  115  
116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  143  
145  146  147  149  150  151  152  153  154  155  156  158  159  160  161  162  166  167  168  169  171  172  173  174  175  
176  177  178  179  180  181  182  183  184  187  189  190  191  192  193  194  196  197  198  199  200  201  202  203  204  
205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224