מסלולים פלוס : 17 - לכיתה ו

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: תשפ"א - 2021
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
ספר 17 - פרקי הלימוד:
- שברים ומספרים עשרוניים על ישר המספרים
- כפל וחילוק שברים - חלק ב
- כפל וחילוק מספרים עשרוניים
- בעיות כוללות אל הספר
נושא/נושאים: , כיתה ו'
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
2  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  18  19  20  21  22  23  24  26  27  28  29  30  
31  32  33  35  36  37  38  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  
60  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  83  84  85  86  
87  88  89  90  92  93  94  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  111  112  113  114  115  
116  117  118  119  120  121  122  123  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  141  142  
143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  165  166  167  168  
169  170  171  172  173  175  176  177  178  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  193  194  195  196  197  
198  199  200  201  202  203  205  206  207  208  209  210  211  212