מסלולים פלוס : 13 - לכיתה ה

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: התש"ף - 2020
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
ספר 13 - פרקי הלימוד:
- שברים - חלק א
- מספרים טבעיים - חלק א
- בעיות מילוליות רב־שלביות אל הספר
נושא/נושאים: , כיתה ה'
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
2  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  51  52  53  54  55  56  57  
58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  79  80  81  82  83  
84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  96  98  99  100  101  102  104  105  106  109  111  112  113  114  
115  116  117  118  119  120  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  140  141  
142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  166  167  
168  171  172  173  174  175  176  177  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  193  194  195  196  
197  198  199  200  201  202  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218