המרחב הישראלי – מגזין גאוגרפי לכיתה ט: אוכלוסייה ויישובים

מחבר: צוות גיאוגרפיה .
שנת ההוצאה: תשפ״א - 2020
מילות מפתח: אקלים; כלכלה; אוכלוסייה; נוף; סביבה; קלימטולוגיה; מזג-אוויר; מזג אויר; מזג-אויר; מזג אוויר; דמוגרפיה; אוכלוסיה; דמוגרפייה
סביבת הלמידה המרחב הישראלי כוללת כתב עת מודפס ומארז למידה דיגיטלי. הגיליונות כוללים כתבות וייצוגים חזותיים. המארז כולל פעילויות קבוצתיות, יחידות ההערכה ומידע נוסף ומקושרים לגיליון המודפס באמצעות אפליקציה. בגיליון זה:  האוכלוסייה בישראל: גידול אוכלוסייה, הזדקנות אוכלוסייה,  מרכז ופריפריה,  יישובים בישראל: המרחב הכפרי, תכנון מרחבי , המרחב באמנות. אל הספר
נושא/נושאים: , גאוגרפיה, גאוגרפיה
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
3  4  5  7  8  9  10  12  13  14  15  17  18  19  20  21  23  25  27  29  30  31  32  33  34  
36  37  38  39  41  43  44  45  46  47  49  50  52  53  55  56  57