דרכים למתמטיקה: מתמטיקה לכיתה ט - חלק 2 - חוברת ניסוי

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: תשפ״א - 2020
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
פרקי הלימוד:
• טכניקה אלגברית
• פונקציה ריבועית – חלק ב
• מתכונות לגרף וחזרה
• מקבילית
• קטע אמצעים
• מלבן
• מעוין וריבוע
• משפחת המרובעים – סיכום
• הוכחה בדרך השלילה אל הספר
נושא/נושאים: , ט'
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
א  1  2  5  6  7  8  9  10  11  12  13