ישראלים צעירים לכיתה ב / חוברת טקסטים ופעילויות / מולדת חברה ואזרחות - מדריך למורה

מחבר:
שנת ההוצאה: תש"ף - 2020
מילות מפתח: חברה אזרחית
המדריך מלווה את מארז הלמידה, ופורס את הרציונל הפדגוגי המנחה של המארז – שיתוף. תחום הדעת מתמקד בחיים בחברה ומארז הלמידה עוסק בכך, הן באופן התוכני והן באמצעות יישום הערכים החברתיים באופן פעיל באמצעות פעילויות השיתוף. המדריך כולל:
1. רציונל הפיתוח
2. מרכיבי המארז, משמעותם ואופן השימוש בהם
3. הצעות ליצירה, משחקים
4. הנחיות להוראה ויישום אל הספר
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  7  8  9  11  12  13  16  17  19  20  21  22  23  26