פלא טבע : מדריך למורה - לכיתה ב

מחבר: מטח צוות מדע וטכנולוגיה
שנת ההוצאה: תש"ף - 2020
מילות מפתח: ציד; עופות; חיות בר; מזון; צמחים; ציפורים; צפורים; בעלי חיים; חיות-בר; אוכל; מאכלים
המדריך למורה מציע ארגז כלים עשיר לתכנון מהלכי הלמידה בכיתה.
באמצעות הכלים שבמדריך יכול המורה לנוע מהמקרו למיקרו : תוכנית שנתית, מבט כולל על כל חוברת, וזום אין לכל אחד מפרקים ותיאור של מהלכי הלמידה בכל פרק.
המדריך מציע למורה כלים להיערכות להוראה, ומתווה לתכנון השיעורים והצעות להרחבה על בסיס המודלים הפדגוגים שבבסיס התכנית. מבנה המדריך למורה:
מבוא – אודות התכנית, מודלים פדגוגים, פריסת התכנית השנתית ומיפוי המיומנויות.
חומרים
חיים
עולם מגוון אל הספר
נושא/נושאים: , פלא טבע
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  5  10  11  12  13  14  15  16  17  20  23  24  25  27  29  30  31  32  33  34  35  36  37  
38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  
63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  
88  89  90  93  94  95  96  97  99  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  
117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  
142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  
167  168  169  170  173  174  175  177  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  
196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  
221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  
247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264