מסלולים פלוס : גאומטרייה לכיתה ה

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: התש"ף - 2020
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
גאומטרייה - פרקי הלימוד
- מרובעים
- גובה
- ריצופים
- מדידת שטח אל הספר
נושא/נושאים: , כיתה ה'
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
2  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  25  26  27  28  30  31  
32  33  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  47  48  49  50  51  52  53  55  56  57  58  60  
61  62  63  64  65  67  68  69  70  71  72  73  74  77  78  80  81  82  83  84  85  86  87  88  90  
91  92  93  94  95  96  99  100  101  102  103  104  105  107  108  109  110  111  113  114  115  116  117  118  119  
120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  
148  149  150  151  152  153  155  156  157  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  171  172  173  174  175  
176  177  178  179  181  182  183  184