מסלולים פלוס : 15 - לכיתה ה

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: התש"ף - 2020
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
ספר 15 - פרקי הלימוד
- מספרים טבעיים - חלק ב
- מספרים עשרוניים - חלק ב
- אחוזים
- ממוצע
- חקר נתונים אל הספר
נושא/נושאים: , כיתה ה'
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
2  5  7  8  9  11  12  13  14