מסלולים פלוס : 15 - לכיתה ה

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: התש"ף - 2020
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
ספר 15 - פרקי הלימוד
- מספרים טבעיים - חלק ב
- מספרים עשרוניים - חלק ב
- אחוזים
- ממוצע
- חקר נתונים אל הספר
נושא/נושאים: , כיתה ה'
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
2  5  7  8  9  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  47  48  49  50  51  52  53  55  56  57  58  
61  62  63  64  65  66  67  68  69  71  72  73  74  75  76  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  
88  89  90  91  92  94  95  96  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  114  115  116  120  
121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  
147  148  149  150  152  153  154  155  157  158  159  160  163  164  165  166  168  169  170  171  172  173  174  176  177  
178  179  181  182  183  184  185  186  187  188