מסלולים פלוס : 14 - לכיתה ה

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: התש"ף - 2020
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
ספר 14 - פרקי הלימוד
- שברים - חלק ב
- ספרות רומיות
- מספרים עשרוניים - חלק א אל הספר
נושא/נושאים: , כיתה ה'
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
2  5  6  7  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  29  30  
31  32  33  34  35  36  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  56  57  
58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  
84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  101  102  103  104  105  106  107  108  110  
111  112  113  114  117  119  120  121  122  124  125  126  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  
143  144  145  146  147  148  149  150  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  164  165  166  167  168  169  
170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  187  188  189  190  191  192  193  194  195  
197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  
223  224  225  226