חשמל ומגנטיות

מחבר: צוות מדעים מטח
שנת ההוצאה: תשע"ז - 2017
מילות מפתח: פיסיקה; פיזיקה
הספר "חשמל ומגנטיות" מיועד ללמידה ותרגול של התכנים הכלולים בפרק "אלקטרומגנטיות" במסגרת תכנית הלימודים המעודכנת בפיזיקה ברמת 5 יח"ל לתלמידי תיכון.
הספר כולל שלושה חלקים: "אלקטרוסטטיקה", "אלקטרודינמיקה", "אלקטרומגנטיות", המחולקים ל - 19 פרקי לימוד.
כל פרק לימוד מכיל:
- רקע תיאורטי המוגש ללומד בשפה בהירה ומובנת בליווי דגשים פדגוגגיים רלוונטיים.
- מגוון דוגמאות חישוביות ופתרון מלא להן.
- אוסף עשיר של תרגילים לתרגול עצמי, המסודרים לפי דרגת קושי עולה.
תשובות לתרגילים מובאות בסוף הספר.
לצוות הפיתוח של הספר "חשמל ומגנטיות" נסיון עשיר בהוראת פיזיקה לתיכון, בהגשה לבגרות, בכתיבת ספרי תרגילים לבגרות, וכן בפיתוח תכנים דידקטיים להוראת הפיזיקה במסגרת התיכון הווירטואלי של משרד החינוך ובמסגרות נוספות. אל הספר
נושא/נושאים: , פיזיקה
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  4  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  
30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  
56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  78  79  80  81  
82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  100  101  102  103  104  105  106  107  
108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  121  122  123  124  125  126  127  129  130  131  132  133  134  135  
137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  
164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  
190  191  192  193  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  
217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  
243  244  245  246  247  248  249  250  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  
270  271  272  273  274  275  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  
296  297  298  299  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  
322  323  324  325  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  
348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  
374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  401  
402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  
428  429  430  431  432