דרכים למתמטיקה : חוברת השלמות - בתחום האלגברי / חוברת ניסוי

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: תשע"ט - 2019
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
חוברת השלמה בתחום האלגברי לעולים לכיתה ט.
החוברת עוסקת בנושאים עיקריים מתכנית הלימודים של כיתות ז – ח ביניהם: משתנים, משוואות ומערכות משוואות ממעלה ראשונה, פונקציות ופונקציה קווית.   אל הספר
נושא/נושאים: , ט'
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  5  6  7  8  9  11  12  13  14  16  17  19  20  21  22  23  25  26  27  29  30  31  33  
34  35  36  37  39  40  41  43  44  45  46  48  49  50  51  52  54  55  57  58  59  60  61  62  63  
64  65  66  67  68  70  71  72  73  75  77  78  79  80  81  83  84  86  87  88  89  91  93  94  95  
97  98  99  100  101  103  105  106  107  108  110  111  112  113  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  
126  127  128