מסלולים פלוס : גאומטריה לכיתה ד

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: תשע"ט - 2019
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
גאומטרייה
- לוח השנה וחישובי זמן
- מצולעים
- מדידת שטח
- סימטרייה
-  תיבות
- מדידת נפח אל הספר
נושא/נושאים: , כיתה ד'
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
2  4  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  17  18  19  20  21  22  23  24  27  28  29  31  32  
33  34  35  36  38  39  40  41  42  43  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  56  57  58  59  60  
61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  
88  89  90  91  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  111  112  113  114  115  
117  118  119  120  121  122  123  124  125  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  138  140  141  142  143  145  
146  147  148  149  151  152  153  154  155  157  158  159  160  162  163  164  165  166  169  170  171  172  173  174  175  
176  177  178  179  180  181  182  184  185  186  187  189  190  191  192