מסלולים פלוס : 12

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: תשע"ט - 2019
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
ספר 12
שברים - חלק ג
כפל וחילוק - חלק ב
מספרים ראשוניים ומספרים פריקים
חקר נתונים וניתוח סיכויים
חזקות אל הספר
נושא/נושאים: , כיתה ד'
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
2  5  6  7  8  9  10  11  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  39  40  41  42  45  46  47  48  49  50  51  52  53  55  56  57  58  59  
60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  76  77  78  79  80  81  82  83  84  86  
87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  101  102  103  104  106  108  109  110  111  112  113  114  
116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  127  128  129  130  131  132  135  136  137  138  139  140  141  142  144  
145  146  147  148  149  150  152  153  154  155  156  157  158  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  171  172  
173  174  177  179  181  182  183  184  185  187  188  189  190  191  192