מסלולים פלוס : 11

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: תשע"ט - 2019
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
ספר 11
שברים - חלק ב
כפל וחילוק - חלק א
סימני התחלקות ב־ 3, ב־ 6 וב־ 9
בעיות מילוליות דו־שלביות אל הספר
נושא/נושאים: , כיתה ד'
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
2  5  6  7  8  9  10  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  26  27  28  29  30  
31  32  34  35  36  37  38  39  40  41  42  44  45  46  47  49  50  51  52  53  54  56  57  58  59  
60  61  62  63  64  65  66  68  69  70  72  74  75  76  77  78  79  80  81  83  84  85  86  87  88  
89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  102  103  104  105  106  107  108  109  110  112  113  114  115  
116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  140  141  
142  145  146  147  148  150  151  152  153  155  156  157  159  160  161  162  163  164  166  169  171  172  173  174  175  
176  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  194  195  196  197  198  200  201  202