מסלולים פלוס : 10

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: תשע"ט - 2019
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
ספר 10
שברים - חלק א
המספרים עד מיליון
המבנה העשרוני, חיבור וחיסור
גימטרייה אל הספר
נושא/נושאים: , כיתה ד'
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
2  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  24  25  26  27  28  29  
31  32  33  34  35  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  49  50  51  52  53  54  55  56  57  
58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  70  71  72  73  74  76  77  78  80  82  83  84  85  86  
87  88  89  90  91  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  112  113  
114  115  116  118  119  120  121  122  123  124  125  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  
141  142  143  144  145  146  147  148  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  
167  169  170  171  172  173  174  175  177  178  179  180  183  184  186  187  189  190  192  193  195  196  197  199  200  
201  202  203  204  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219