מסלולים : גאומטריה לבית הספר היסודי - כיתה א

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: תשע"ט - 2019
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
גאומטרייה לכיתה א
• מדידת אורך
• מצולעים
• שיקוף וסימטרייה אל הספר
נושא/נושאים: , כיתה א'
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
2  3  4  7  8  9  10  11  12  13  15  17  18  19  20  21  22  23  24  25  27  28  29  30  31  
32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  44  45  49  50  51  52  54  55  56  57  58  59  60  61  
62  63  65  66  67  68  69  70  71  73  74  75  76  77  79  80  81  82  83  84  85  86  87  89  90  
92  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  114  115  116  117  118  119  
120  121  122  123  124  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145