שבילי תרבות : תרבות יהודית-ישראלית לכיתה ז

מחבר: צוות תרבות יהודית-ישראלית .
שנת ההוצאה: תשע"ז - 2017
מילות מפתח: מסורת יהודית; תרבות ישראל; תרבויות
'שבילי-תרבות' ספר לימוד לכיתה ז, לפי תוכנית הלימודים החדשה בתרבות יהודית-ישראלית. לספר שלושה חלקים:
חלק ראשון: דמויות מופת מהתרבות היהודית-ישראלית הנדונים מנקודת מבט של ערך או דילמה וקשורים גם לחיי התלמידים. חלק זה מסתיים בפרק PBL (מיזם מבוסס פרוייקט).
חלק שני: כיצד מציינים את בר/בת המצווה שלנו, מה מקור ציון היום, ומה היו המנהגים לאורך הדורות.
חלק שלישי: מועד, ציון זמן וחג- שבת, יום הזיכרון ליצחק רבין, יוה"כ, ספירת העומר ול"ג בעומר.
הספר כולל פעילויות אינטראקטיביות, העשרות והרחבות למורים ולתלמידים. אל הספר
נושא/נושאים: , כיתה ז
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  17  19  20  21  22  23  
24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  
50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  
76  77  78  79  80  81  82  83  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  
102  103  104  105  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  128  
129  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  
155  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  
181  184  185  186  187  188  189  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  
209  210  211  212  213  215  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  230  231  232  233  234  235  236  237  240  
241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  267  268  
269  270  271  272  273  274