הלכות והליכות : חלק א - במעגל השנה הלכות תפילה

מחבר: מנחם מענדל אייזנברג, יעקב זלמנוב, שלום דובער הרצל, אברהם יוסף בייטש, אריק לויוב, אברהם גרוס ומנחם מענדל רייצס
שנת ההוצאה: התשע"ו - 2016
מילות מפתח: הלכות תפילה; הילכות תפילה
הלכות והליכות, כיתות ד-ח:
ספר מקור ייחודי ללימוד הלכה לתלמיד. על פי תכנית הלימודים, ערכה של כרטיסי מושגים. אל הספר
נושא/נושאים: , ספרי חב"ד
תוכן הספר:
רשת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש באה"ק

עמודים:
3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17