חוקרים ארץ : גאוגרפיה לכיתה ו - מדריך למורה

מחבר: צוות גיאוגרפיה .
שנת ההוצאה: תשע"ה - 2015
מילות מפתח: גיאוגרפיה של ארץ-ישראל; גיאוגרפיה של ארץ ישראל; גאוגרפיה של ארץ ישראל
המדריך למורה מלווה את ספר הלימוד "חוקרים ארץ". המדריך כולל:

• הצעות פדגוגיות והמלצות לדרכי הוראה – מיפוי טקסטים, ניתוח מקורות מידע, דיון דילמה, עבודה בקבוצות ועוד.
• דרכי הערכה – מבחנים והערכה חלופית
• המלצות הוראה מפורטות לכל אחד מפרקי הספר אל הספר
נושא/נושאים: , מדריכים למורה
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
א  1  2  3  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  
52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  
77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101