פיזיקה וטכנולוגיה לכיתה ט

מחבר: מטח צוות מדע וטכנולוגיה
שנת ההוצאה: תשע"ה - 2014
מילות מפתח: טכנולוגיה וחברה; אנרגיה; חום; אנרגייה
הספר דן במושגים, בתופעות ובחוקים מתחום הפיזיקה, הנוגעים לאנרגיה, בהיבטים הנדסיים-טכנולוגיים הנוגעים לתחום זה, ובהשפעת הטכנולוגיה על החברה ועל הסביבה.
הספר כולל שבעה פרקים: מבוא, אנרגיית גובה וניצולה, אנרגיית תנועה ויישומה, אנרגיה במערכות חשמליות, אנרגיית קרינה והשימוש בה, אנרגיה גרעינית ופרויקט סיום לספר: התייעלות אנרגטית. אל הספר
נושא/נושאים: , פיזיקה, חט"ב
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13