שבילים פלוס : 5

מחבר: צוות מתמטיקה מטח
שנת ההוצאה: תשע"ה - 2014
מילות מפתח: מתמטיקה; חשבון; מתמתיקה; מתימטיקה; מטימטיקה; מתימתיקה
שבילים פלוס 5:
• כפל
• המבנה העשרוני - חלק ב
• חקר נתונים אל הספר
נושא/נושאים: , ב'
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  
76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  
101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  
126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  
151  152  153  154  155  156  158  159  160  161  162  164  166  168  169  171  172  173  174  175  176  178  179  180  182  
183  184  186  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208