מיקרו-בקרים ושפה עילית - כרך ב

מחבר: דוד מור-יוסף ונדב פיכמן
שנת ההוצאה: תשע"ד -2014
מילות מפתח: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
ספר זה הנו כרך ב' של הספר "מיקרו-בקרים ושפה עילית".
הספר מותאם לתכנית הלימודים במקצוע "מיקרו-בקרים ושפה עילית" לכיתה י"ג (טכנאים) במגמת "הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים".
הספר מתאים לתכנית הלימודים בשתי ההתמחויות העוסקות בנושא זה.
תקנית למחשב האישי ושפת- C הספר נכתב בהנחה שלקורא ישנה היכרות קודמת עם שפת C הסף של המיקרו-בקר 8051. על אף הנחה זו מובאים בספר הסברים מפורטים של שפת למיקרו-בקר.
הדוגמאות הרבות המובאות בספר C51 תוך כדי הדגשת ייחודה של שפת עוסקות גם בחומרה של המיקרו-בקר. בחלק מן הדוגמאות מופיע גם קוד בשפת-הסף של ה 8051.
בכל פרק בספר מובאים תרגילים מגוונים וניתנות להם תשובות מפורטות בסוף הספר (מתוך ההקדמה). אל הספר
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

ישראל. משרד החינוך

עמודים:
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  
51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  
76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  
101  102  103  104  105  106  107  108  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  
127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  149  150  151  152  
153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  
178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  
203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  225  226  227  228  
229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  
254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  
279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  
304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  
329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  
354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  
379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  
404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  
429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  
454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  476  477  478  479  
480