מדריך למורה - כימיה ומדעי החיים לכיתה ט

מחבר: צוות מדעים מטח
שנת ההוצאה: תשע"ד - 2014
מילות מפתח: חיים (ביולוגיה); מחזור החיים של בעלי חיים; אנרגיה; תורשה וסביבה; ביולוגיה; חיים; מחזור החיים של בעלי-חיים; אנרגייה; תורשה; גנטיקה; סביבה
המדריך למורה - מלווה את הספר:  "כימיה ומדעי החיים לכיתה ט" העוסק במושגים, בתופעות, בתהליכים ובהיבטים טכנולוגיים הנוגעים לתחומי הכימיה והביולוגיה, ובהשפעת הטכנולוגיה על החברה ועל הסביבה.
ספר הלימוד פותח בהתאם לתכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך, והוא כולל את כל הנושאים במדעי החיים (ביולוגיה) ובכימיה שנקבעו לכיתה ט בתכנית הלימודים המעודכנת במדע וטכנולוגיה (2013). אל הספר
נושא/נושאים: , חט"ב
תוכן הספר:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

עמודים:
א  ב  ג  ד  ה  ו  ז  ח  ט  י  יא  יב  יג