נמצאו 7 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: נויה שגיב
תיאור: ספר הלימוד שמואל פּוּתַח בהתאמה לתכנית הלימודים החדשה במקרא, התשס"ג. הספר מציע דרכים להוראת וללמידת ספר "שמואל" וכן המסרים, הרעיונות, המטרות והמושגים המופיעים בתכנית הלימודים, וזאת בהתאמה לגיל הילדים ולמשתמע ממנו - תחומי עניין, ידע קודם, שלב התפתחותי בהקשר של שפה ואוצר מילים ובהקשרים רגשיים ומוסריים, ועוד.
הספר כולל את פרקי הלימוד מהספרים שמואל א, שמואל ב ומלכים, המופיעים בתכנית הלימודים לכיתה ה. הספר מושתת על עקרונות הוראת תחום המקרא ועל התכנים, המיומנויות והערכים המופיעים בתכנית הלימודים להוראת המקרא, התשס"ג.
המדריך למורה שלפניכם נועד לסייע לכם, המורים, בתהליך ההוראה.
במדריך למורה ובמערך ההשתלמויות המלווה את התכנית, תמצאו הצעות רבות לארגון הלמידה ולעיבוד חומרי הלמידה להוראה בכיתה (מתוך: פתח דבר למורה).
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: מתיה קם, ברוריה מכמן
תיאור: החוברת לפרשות ויקרא - צו מיועדת לתלמידים בכיתה ה בבית הספר הממלכתי-הדתי. החוברת עוסקת בנושא הקרבנות, ומציעה דרכים חדשות להתמודדות עם הקשיים בלימוד הפרשות, במטרה לקרב את החומר לעולמו של התלמיד. החוברת מציעה תהליך למידה בעבודה עצמית, בעבודה בקבוצה ובמליאת הכיתה, תוך הדגשת היבטים רעיוניים וערכיים העולים מן הפרשות. החוברת מיועדת ללמידה אקסטנסיבית, ואינה כוללת דיור לרמות.
עוד בחוברת: מילון לפרקים א-ח, מידע על פרשנים, פעילויות אתגר ובחירה וכן הערות והנחיות למורה.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: מתיה קם, אורלי דוכן, ברוריה מכמן
תיאור: החוברת "ביום השמיני" עוסקת בשלושה נושאים. שניים מהם קשורים לאירועי היום השמיני, ובהם - טקס הקרבת הקרבנות לאחר שבעת ימי המילואים (פרק ט) ומות שני בני אהרן (פרק י). הנושא השלישי עוסק בבעלי חיים מותרים ואסורים באכילה (פרק יא). החוברת מציעה למידה בעבודה עצמית, בעבודה בקבוצות ובמליאת הכיתה, תוך הדגשת רעיונות וערכים העולים מן הפרשה. החוברת מיועדת לכלל התלמידים, אך מתחשבת בשונות שביניהם: יש בה עמודי אתגר וכן פעילויות רשות (לבחירת התלמיד) וחומר העשרה במידע ובתמונות.
עוד בחוברת: מילון לפרקים ט - יא, קטעי פרשנות ומידע על פרשנים, מדרשים, הערות עיוניות והנחיות למורה.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: מתיה קם, אורלי דוכן
תיאור: החוברת "קדושים תהיו" מתמקדת בפרק יט, הכולל מצוות רבות בין אדם לחברו - מצוות הפונות אל ישראל "בגילים שונים, במצבים שונים, בהתעסקויות שונות...אל שופט שלפניו עומדים בעלי דין, אל הבן אשר הוריו עודם בחיים, אל צעיר המזדמן על דרכו של זקן, אל האיכר בשעת זריעה, קציר ובציר ואל החנווני השוקל ללקוחותיו.." כדברי פרופ' נחמה ליבוביץ. החוברת מציעה תהליך למידה הכולל עבודה עצמית, עבודה בקבוצות ודיונים במליאת הכיתה, תוך הדגשת היבטים הלכתיים וערכיים העולים מן הפרק. החוברת מיועדת לכלל התלמידים, אך מתחשבת בשונות שבינהם, ומציעה פעילויות רשות (ואתגר) לצד חומר העשרה במידע ובתמונות.
עוד בחוברת: מילון לפרק יט, קטעי פרשנות ומדרש מידע על פרשנים.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: מתיה קם, אורלי דוכן
תיאור: החוברת "אמור-בהר-בחוקותי" כוללת את הנושאים הבאים: פרשת המועדות (פרק כג); דיני שמיטה ויובל (פרק כה); איסורי הונאה וציווים הנוגעים לחלש ולנזקק (פרק כה); פרשת התוכחה-הברכות והקללות (פרק כו).
תהליך הלמידה מוגן בקריאה דקדקנית של הטקסט המקראי, והוא כולל איתור קשיים בטקסט והעלאת שאלות, הבנת עקרונות פרשניים ומדרשיים והיכרות עם מגוון פרשנים וספרי הלכה.
החוברת מיועדת לכלל התלמידים, אך מתחשבת בשונות שביניהם: לצד למידת חובה החוברת מציעה עמודי אתגר ופעילויות רשות. כל חוברת כוללת פעילויות מגוונות (ליחיד, לקבוצה ולכיתה), מילון לפרקים הנלמדים, חומר העשרה במידע ובתמונות ומידע קצר על כל פרשן.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: מתיה קם, אורלי דוכן
תיאור: החוברת "אחרי מות" מתמקדת בפרק טז, עבודת הכוהן הגדול ביום הכיפורים, וכוללת כמה עניינים מפרקים יז - יח. בחוברת דרכים חדשות להתמודדות עם הפרשה במטרה לקרב את החומר לעולמו של התלמיד. החוברת מציעה תהליך למידה הכולל עבודה עצמית, עבודה בקבוצות ודיונים במליאת הכיתה, תוך הדגשת היבטים רעיוניים וערכיים העולים מן הפרשה. החוברת מיועדת לכלל התלמידים אך מתחשבת בשונות שביניהם: יש בה עמודי אתגר ופעילויות רשות לצד חומר העשרה במידע ובתמונות. עוד בחוברת: מילון לפרק טז, קטעי פרשנות ומדרש, מידע על פרשנים, הנחיות והערות עיוניות למורה וציורי צבע המתארים את עבודת הכוהן הגדול ביום הכיפורים.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: מתיה קם, אורלי דוכן
תיאור: החוברת עוסקת בשלושה מתוך ארבע הדורות שבספר שמואל ומשמשת בסיס להתמודדות עם תכניו ורעיונותיו, סגנונו ולשונו. תהליך הלמידה בחוברת כולל את המיומנויות והמטרות הנדרשות לפי תכנית הלימודים לכיתות ה-ו, תוך התייחסות להיבטים רעיוניים, ערכיים ואמוניים.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הצג עוד תוצאות