נמצאו 10 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: צוות חינוך טכנולוגי מטח
תיאור: (מתוך המבוא לספר:  "מכשור ומדידות") הקורס מכשור ומדידות מטרתו להעניק לתלמיד את הכלים והידע הדרושים להפעלת מכשור מדידה מתקדם.
במהלך הקורס יכיר התלמיד את מכשירי המדידה המתקדמים ביותר המצויים היום בשוק, וילמד את עקרון פעולתם ואת אופן הפעלתם.
כמו כן ילמד התלמיד כיצד לבנות מערכי מדידה מתקדמים לביצוע מדידות מורכבות.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהאוניברסיטה הפתוחה
מאת: צוות חינוך טכנולוגי מטח
תיאור: הספר מחולק שלני חלקים: החלק הראשון עוסק ב "ניסויים בתקשורת תקבילית", החלק השני עוסק ב "ניסויים בתקשורת ספרתית".
הניסויים בספר זה נערכים בהדמיה, בסביבת תוכנת ההדמיה EWB. ניתן כמובן להפעילם אחרת - לאחר התאמה מסוימת.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתישראל. משרד החינוך
מאת: צוות חינוך טכנולוגי מטח
תיאור:
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות חינוך טכנולוגי מטח
תיאור: בספר עשרה ניסויים המקיפים את התכנים המפורטים בתכנית הלימודים של המקצוע מערכות בקרה. מרבית הניסויים מתבצעים בסביבת עבודה המשלבת שימוש במשקף תנודות ספרתי (ממוחשב או אחר) בעל יכולת לאגירת מידע וחומרה ייעודית, הכוללת מעגלים אלקטרוניים מקוריים, שפותחה לשם ביצוע הניסוייים. ביצוע הניסויים כולל עיבוד תוצאות ממוחשב. הניסוי האחרון הוא ניסוי המתבצע בהדמיה ולא דרושים בו רכיבים אלקטרוניים כלשהם. המחשב ממלא תפקיד חשוב במרבית הניסויים, בעיקר לעיבוד התוצאות והצגתן הגראפית (המחשב אינו חלק ממערכת הבקרה).
את הניסויים בספר ניתן לחלק לשתי קבוצות: ניסויי בקרה בחוג פתוח וניסויי בקרה בחוג סגור. מערכת הבקרה בחוג סגור מתקבלת ממערכת הבקרה בחוג הפתוח על-ידי הוספת משוב למערכת, כך שניתן להשוות את הביצוע של מערכות הפועלות בחוג פתוח ובחוג סגור. מרבית המערכות בניסויים כוללות שני סוגים נפוצים של בקרים: בקרי ON-OFF ובקרים יחסיים (פרופורציונליים).
שני ניסויים מוקדשים לבקרים הפועלים בשיטת אפנון רוחב דופק (PWM). בקרים שימושיים במערכות בקרה תעשייתיות.
הניסויים כתובים במבנה הבא: מבוא והצגת הבעיה, רקע עיוני לניסוי ושאלות שתפקידן להכין את התלמידים לניסוי ולקשֵר בין החומר העיוני לתוצאות הצפויות בניסוי. תיאור מהלך הניסוי, עיבוד וניתוח תוצאות. מרבית הניסויים כוללים חלק בסיסי וחלק מתקדם יותר (ניסויי אתגר). בחלק המתקדם יש העמקה רבה יותר במאפיינים של רכיבי החומרה שבמערכת או שימוש בכלי תוכנה מתקדמים יותר בשלב עיבוד התוצאות וניתוחן.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות חינוך טכנולוגי מטח
תיאור: הספר כתוב בהתאם לתכנית הלימודים במקצוע מערכות בקרה ממוחשבות הנלמד בכיתה י"ב, במגמת הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים.
בספר שני חלקים – החלק הראשון של הספר עוסק בביצוע של ניסויים ממוחשבים בסביבת היא למעשה שפת LabVIEW השפה הגרפית שעליה מבוססת תוכנת .LabVIEW התוכנה הגרפית שהמשתמש מחווט לפי תכנון לוגי (blocks) אבני הבניין של השפה הם מלבנים .(icons) צלמיות הכוללת דוגמה מפורטת המסבירה,LabVIEW מסוים. בחלק א' מובאת סקירה כללית של תוכנת כיצד בונים מערכת בקרה ספרתית וכיצד מפעילים אותה. בהמשך, מפורטת דרך הביצוע של ארבע התנסויות בהתאם לתכנית הלימודים.
בחלק ב' של ספר הניסויים שמונה ניסויים המתאימים לביצוע באמצעות שפה עילית כלשהי. לשם ביצוע הניסויים יש להשתמש בשלוש מערכות בקרה שונות המותקנות על כרטיסים אלקטרוניים נפרדים. כרטיס ל 'מערכת לבקרת טמפרטורה', כרטיס ל 'מערכת בקרת תנועה' (מהירות ומצב) וכרטיס ל 'מערכת לבקרת תאורה'.
התלמידים יוכלו למצוא את קבצי הקוד הדרושים לביצוע הניסויים של חלקים א' וב' באתר המגמה.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות חינוך טכנולוגי מטח
תיאור: התקשורת האופטית שונה מסוגי תקשורת אחרים. הגלים הנעים כאן - הם גלי אור. רוחב הפס בתקשורת אופטית, גדול בהרבה מאשר בתקשורת רדיו. גלי רדיו מסוגלים לעקוף מכשולים ולעקובאחר מעטפת כדור הארץ, ואילן קוי אור מתקדמים בקו ישר בלבד-בגלל אורך הגל הקצר שלהם. הדבר מגביל אותם לתקשורת אלחוטית בקו ראיה (לכל היותר, עשרות קיומטרים). בשטח בנוי, תקשורת אלחוטית כזו כלל אינה מעשית, לכן התקשורת האופטיתההמונית מתבצעת באמצעות רשת של סיבים אופטיים, שכל אחד מהם מוליך את האור מנקודה לנקודה. הספר דן בעקרונות הפיזיקליים, שעליהם מתבססת התקשורת האלקטרואופטית, במקורות אור וגלאי אור שונים, במבנה ותכונות הסיבים האופטיים ובמאפייניהם של מערכות תקשורת אופטית. הספר כולל דוגמאות, שאלות ותרגילים.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות חינוך טכנולוגי מטח
תיאור: ספר הניסויים והפרויקטים בתקשורת אלקטרואופטית "מכסה" את תכנית הלימודים ההתנסותית במקצוע "תקשורת אלקטרואופטית" בחלופה "מערכות תקשורת". חלקו הראשון של הספר מאפשר לתלמיד להכיר ולהתנסות בתופעות הפיזיקליות הקשורות בתקשורת אלקטרואופטית, הנעשית באמצעות סיבים אופטיים. דוגמאות לתופעות: החזרה, שבירה, נפיצה והתאבכות. חלק מהתופעות נלמדות באמצעות ניסויים ברכיבים ממשיים וחלקן באמצעות תכנת הדמיה. בהמשך הספר מוצעים ללומד ניסויים המאפשרים להכיר את המאפיינים השונים של הסיב האופטי כדוגמת צימוד מקורות אור לסיב, הנחתה בסיב ונפיצה בסיב. כמו-כן מתנסה הלומד בסוגים שונים של מקורות אור וגלאי אור. בחלק העוסק בפרויקטים, הלומד מרכיב מערכות תקשורת שונות, המבוססות על העברת מידע באמצעות אור, כדוגמת מערכת להעברת אות שמע באמצעות אור באוויר ובסיב; והעברת אות חוזי בשיטות אפנון שונות, באמצעות אור. בכל אחד מהניסויים ניתן רקע עיוני נרחב, מלווה בשאלות הכנה. את הניסויים ניתן לבצע באמצעות אביזרי תקשורת אופטית פשוטים ביותר, שעלותם נמוכה.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות חינוך טכנולוגי מטח
תיאור: ספר ניסויים ופרויקטים זה מאפשר לתלמידים להתנסות בעקרונות שעליהם מבוססים פעולתן של מערכות תקשורת חזותית. הניסויים עוסקים, בין השאר, בתכונות העין, בהרכבת תמונה צבעונית ובמאפייני תמונה צבעונית, בבדיקת פעולת דחיסה על תמונה ובפעולתה של מצלמת חוזי. הספר מכיל, מבואות עיוניים מפורטים לכל אחד מן הניסויים והפרויקטים, הכוללים דוגמאות פתורות, שאלות הכנה לפתרון עצמי ושאלות סיכום.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות חינוך טכנולוגי מטח
תיאור: הספר העמקה בשפת C מיועד ללומדים את התמחות "מערכות מחשבים" ומהווה המשך לספר הלימוד שפת C הנלמד במקצוע "מבוא להנדסת מחשבים" בכיתה י"א. הספר כתוב בהתאם לתכנית הלימודים המעודכנת למקצוע. הספר עוסק בתכנות מתקדם בשפת C בסביבת התקני חומרה מגוּוָנים. התרגילים בספר עוסקים, ברובם, במימוש של אלגוריתם תכנותי לבקרת מעגלי חומרה, המחוברים למִפְתחי המחשב. הספר מכין את הלומדים בו לקראת ביצוע עצמאי של פרויקטים משולבֵי חומרה ותכנה, כנדרש בתכנית הלימודים. בסוף הספר מופיעות מספר דוגמאות פתורות לפרויקטים משולבי תכנה וחומרה והנחיות לביצוע פרויקטים עצמאיים נוספים. בספר תרגילים ודוגמאות רבים. לחלק מהתרגילים ניתן פתרון מלא בסוף הספר. את הספר מלווה אתר המגמה של המקצוע ובו נמצאים, בין השאר, קודי המקור של התרגילים המופיעים בספר.
בנספחים לספר מופיעים סרטוטי המעגלים האלקטרוניים, שבעזרתם ניתן לבצע את התרגילים והפרויקטים הניתנים בספר. הנושאים הנידונים בספר הם: המִפתח המקבילי, פונקציות ותכנות מודולארי, מצביעים ורשומות, קבצים והטיפול בהם ומימוש פרויקטים.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: שמחה גילעם
תיאור: הספר עוסק בעקרונות תקשורת רדיו, שיטות תקשורת ספרתית ובעקרונות הטלפוניה האנלוגית והספרתית. בספר מובאים בהרחבה העקרונות עליהם מבוססות מערכות התקשורת. ההתמקדות בספר היא בעקרונות ובשיטות ולא במעגלים הבדידים. גישה מערכתית כזו מתאימה לעידן השינויים הטכנולוגיים המהירים, מתוך הכרה שהעקרונות המובאים בספר ישמרו גם כאשר יחולו שינויים בטכנולוגיה המממשת אותם. מקצועות ההמשך בהתמחות, כגון: תקשורת חזותית ותקשורת נתונים, יתבססו על העקרונות שיוקנו בלימוד נושאי התקשורת המרכזיים, המובאים בספר זה. בספר מופיעות דוגמאות רבות ובסוף כל פרק מובאות שאלות חזרה. תשובות לחלק משאלות החזרה יפורסמו במדריך למורה ובאתר האינטרנט של המגמה. בספר מופיעים מספר סעיפי רשות המיועדים לאלו המעוניינים להעמיק בנושאים מתקדמים. סעיפי הרשות מופיעים באות שונה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הצג עוד תוצאות