נמצאו 9 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: מסלולים לכיתה ג
חוברות 'מסלולים' לבית־הספר היסודי עוסקות בארבעה נושאים מתמטיים מרכזיים:
- מספרים שלמים ופעולות
- גאומטרייה
- בעיות מילוליות
- שברים
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: גלי אנגלשטיין, נעמי גורבט (ברודשטיין), מירי ורון, יעל זהבי, אנה טרפיקנט, חיה יצחקי, רחל מזרחי-אדם
תיאור: סימנים בדרך 2 - כולל ספר מפעיל שיש בו הרבה פעילויות המזמינות טקסטים דבורים. חוברת שבה ממשיך ואף מתעצם, בעל פה ובכתב, תהליך הלמידה שהתחיל בספר, ומדריך למורה. בספר ובחוברת יש שבעה שערים שהם שבע יחידות לימוד. במוקד כל שער טקסט מסוגה מסוימת. מהלך הלמידה בכל שער מתחיל בספר. בסוף כל שער בספר יש הפנייה לעמוד מסוים בחוברת להמשך הלמידה. הספר נפתח בשני עמודים שמציגים לפני הלומד את חומרי הלימוד ומפגישים אותם עם חמש דמויות מצוירות שמובילות את מהלך הלימוד בספר ובחוברת.חמש הדמויות המצוירות "נושאות" על כתפיהן כמה תפקידים: עליהן לייצר את ההקשר שבתוכו מתרחש המפגש עם הטקסט, ליצור קשר אל העולם שמחוץ לתרגיל בספר, להדגים אסטרטגיות דיבור, קריאה,האזנה וכתיבה, לתווך תיווך "מטרים" או תיווך "מסכם" של מה שנלמד בכל שער ועוד. כל שער בחוברת מסתיים בארבעה או בשישה עמודים של להוציא לשון. בעמודים אלו יש הסברים על תופעות לשוניות שעלו בשיח שהתקיים בזמן הקריאה הדקדקנית של הטקסט.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: בחוברת "כפל עד 10,000" עוסקים בכפל במספרים רב-ספרתיים. פעילויות אלה נלמדות בעזרת מודלים שהכירו התלמידים בפרקים קודמים. המודלים מסייעים להבנת הפעולות ולבניית הפתרונות.
דירוג הנושא נבנה בחמש היחידות שבחוברת זו:
ביחידה הראשונה ובשנייה עוסקים בכפל בעשרות שלמות ובמאות שלמות בעזרת ישר המספרים ובעזרת המשטחים.
ביחידה השלישית עוסקים בכפל של מספר רב-ספרתי במספר חד ספרתי בעזרת חוק הפילוג.
ביחידה הרביעית מוצגים שני אלגוריתמים לפתרון תרגיל כפל במאונך.
ביחידה החמישית עוסקים באומדן בפעולות.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: בחוברת שלושה פרקים:
1. ביחידה הראשונה, חילוק עם שארית, עוסקים בתרגילי חילוק ללא שארית שלא בתחום לוח הכפל. תרגילים אלה לומדים לפתור על ידי פילוג. ביחידות הבאות פוגשים התלמידים תרגילי חילוק שבהם התוצאה מורכבת ממספר שלם ושארית. תרגילים אלה לומדים לפתור על ידי סידור מצולעים מגפרורים וגם על ידי קפיצות על ישר המספרים.
2. בפרק ישר המספרים עוסקים בבניית ישר המספרים לפי עקרונותיו, במיקום מספרים חיוביים ומספרים שליליים על ישר המספרים ובהשוואת מספרים מכוונים.
3. בפרק שברים יסודיים לומדים להכיר שברים יסודיים. בהמשך יזהו התלמידים חלקים שונים מתוך שלמים שונים. נוסף על כך יכירו התלמידים את משמעות השבר כחלק מכמות.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: חוברת זו היא השלישית מבין שלוש החוברות העוסקות במספרים עד 10,000.
בתחילת חוברת זו ילמדו התלמידים לפתור תרגילי חיבור ותרגילי חיסור עד 10,000 ללא המרה. ואולם הנושא המרכזי בחוברת זו הוא פתרון תרגילים עם המרה.
גם בחוברת זו המספרים ופעולות החיבור והחיסור מיוצגים על ישר המספרים. פתרון תרגילים בעזרת ישר המספרים מאפשרת גמישות ומחזקת את התובנה המספרית.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: חוברת זו היא הראשונה מתוך שלוש חוברות העוסקות במספרים עד 10,000. בחוברת זו התלמידים מכירים את המספרים עד 1,000: את המבנה העשרוני שלהם ואת פעולות החיבור והחיסור (ללא המרה). הפעילויות בחוברת זו קשורות לסיפור על מפעל עוגיות. הסיפור המתמשך עוסק באירועים שונים הקשורים למפעל ומשמש סיפור מסגרת שבו חוקרים התלמידים רעיונות מתמטיים תוך התמודדות עם מטלות שונות. הפעילויות מדורגות ומובנות ומטרתן להוליך את התלמידים להכללות מתמטיות ולהיכרות עם המבנה העשרוני.
בחוברת אנו נעזרים בשלושה ייצוגים: לוח אלף, ישר מספרים ומשטחים (או "בציור בקיצור" שלהם). השימוש בייצוגים משולב בחומר הלימוד ונלמד בהדרגה. המטרה היא שהתלמידים יכירו את שלשת הייצוגים ואת הקשרים ביניהם ובשלב מאוחר יותר יבחר כל תלמיד בייצוג הנוח לו ביותר כאשר הוא פותר בעיות או תרגילים.
פעילויות מתוקשבות מאתר אופק: סביבה מתוקשבת להוראה, למידה והערכה.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: בחוברת זו שני פרקים. הפרק "גימטרייה" הוא המשך לפרק שנלמד בכיתה ב'. בכיתה ב' עסקו התלמידים בערכן של אותיות הא"ב מ-א ועד ל, ובפרק זה הם לומדים את ערכן של כל אותיות הא"ב. תחילה לומדים את ערכן של כל אותיות הא"ב, וממשיכים אל ערכן של מילים.
לומדים גם שיש הבדל בין הערך של המילים בגימטרייה לבין כתיבת מספרים בספרות.
את המספרים שאין אות המתאימה לערך שלהם מרכיבים על ידי צירופי אותיות.
בפרק השני "חוקי פעולות" עוסקים בהסכמים האלה:
- קודם פותרים את מה שבסוגריים (נלמד בכיתה ב').
- כשיש בתרגיל פעולות חיבור וחיסור בלבד או כפל וחילוק בלבד, פותרים משמאל לימין לפי הסדר. ראו דף   בנושא חיבור וחיסור לפי הסדר, ודף בנושא כפל וחילוק לפי הסדר.
- כפל וחילוק לפני חיבור וחיסור.
בפרק זה לומדים גם מתי מותר לשנות את סדר המספרים בתרגיל. לתרגול סדר הפעולות מצורף משחק.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: בחוברת עוסקים בשני סוגים חדשים של בעיות : בעיות השוואה של כפל וחילוק ובעיות דו-שלביות.
בדומה לבעיות השוואה של חיבור וחיסור, גם בבעיות השוואה של כפל וחילוק עוסקים בשתי קבוצות וביחס ביניהן, ואפשר לשאול על כל אחד מהמרכיבים האלה.
בעיות דו-שלביות הן בעיות שלפתרונן משתמשים בשתי פעולות. את הבעיות הדו-שלביות התלמידים פותרים בפרק זה בעזרת ציורים שמטרתם לייצג את הבעיות ולהתאים להן תרגילים.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: צוות מתמטיקה מטח
תיאור: במהלך הוראת הנושא "חקר נתונים: דיאגרמות" עורכים חזרה וביסוס של החומר הנלמד בכיתה ג' ומלמדים את הייצוגים: דיאגרמות מוטות ועמודות, ומדגישים שתי מטרות: קריאת דיאגרמה ובניית דיאגרמה.
בהוראת הנושא "ניתוח סיכויים" נוגעים לראשונה במושג הסתברות של מאורע שהוא מספר המציין את "הסיכוי של מאורע להתרחש". לפני שעוסקים בהתאמת מספר המבטא בדיוק את ההסתברות, עוסקים בהערכה כללית של ההסתברות להתרחשות של המאורע.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הצג עוד תוצאות