נמצאו 5 ספרים בקטגוריה
לכל הספרייה
מאת: צוות תרבות יהודית-ישראלית .
תיאור: מדריך למורה לספר: "שבילי תרבות לכיתה ז", ובו הצעות מודולריות לתהליכי הוראה ולמידה של הספר.
הספר הוא ראשון בסדרת ספרי הלימוד שבילי תרבות לחטיבות הביניים בחינוך הממלכתי ונכתב בהתאם לתכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך במקצוע הלימוד תרבות יהודית-ישראלית.
הספר כולל שלושה חלקים, בהתאם לתכנית הלימודים. כל אחד מחלקיו מביא לידי ביטוי את הערך המוביל בתכנית הלימודים - מעורבות ואחריות.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: נגה בינג, יפה בניה, יוחאי עדן
תיאור: מכון שלום הרטמן הינו מרכז מחקר וחינוך בנושאי יהדות אשר הוקם על ידי פרופסור דוד הרטמן ז”ל בשנת 1976 ונקרא על שם אביו.
המכון מפתח אפיקים חדשים בחשיבה, במחקר ובחינוך היהודי ופועל למען הכשרת מנהיגות יהודית המושתתת על ערכי הפלורליזם.
במסגרת המכון פועלת תוכנית בארי, שמטרתה יצירת שינוי עומק בחינוך הממלכתי העל־יסודי בנושאים של זהות יהודית־ישראלית וחינוך יהודי־פלורליסטי.
התוכנית מושתתת על מודל חינוכי רב־תחומי אשר שם לו למטרה לעצב בתי ספר על־יסודיים ממלכתיים ברוח יהודית פלורליסטית, להעמיק את הידע ותחושת המחויבות של התלמיד לגבי זהותו היהודית־ישראלית ולהטמיע את ערכי תרבות ישראל בקהילת בית הספר וסביבתו.
תכנית בארי - מכון שלום הרטמן
מאת: צוות תרבות יהודית-ישראלית .
תיאור: 'שבילי-תרבות' ספר לימוד לכיתה ז, לפי תוכנית הלימודים החדשה בתרבות יהודית-ישראלית. לספר שלושה חלקים:
חלק ראשון: דמויות מופת מהתרבות היהודית-ישראלית הנדונים מנקודת מבט של ערך או דילמה וקשורים גם לחיי התלמידים. חלק זה מסתיים בפרק PBL (מיזם מבוסס פרוייקט).
חלק שני: כיצד מציינים את בר/בת המצווה שלנו, מה מקור ציון היום, ומה היו המנהגים לאורך הדורות.
חלק שלישי: מועד, ציון זמן וחג- שבת, יום הזיכרון ליצחק רבין, יוה"כ, ספירת העומר ול"ג בעומר.
הספר כולל פעילויות אינטראקטיביות, העשרות והרחבות למורים ולתלמידים.
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאת: אביגדור שנאן
תיאור: סידור אבי חי : יום השבת בבית הכנסת (נוסח ספרד).כרך זה עוקב אחר תפילות השבת על פי סדרן, החל במנהג לקרוא את מגילת שיר השירים קודם לתפילת מנחה של ערב שבת, וכלה בטכסים שזמנם במוצאי שבת, כגון ההבדלה וסדר קידוש לבנה ( הנאמר אחת לחודש).
כרך זה, המוקדש לתפילת השבת, אינו עוסק בתפילות ימי השבת כשהם גם יום חג. לאורך הסידור שולבו הוראות שונות באשר לאמירת התפילות, הן במה שנוגע לשכיחותן והן במה שנוגע לדרך אמירתן. בצד התפילות הבאנו, בשולי העמוד, מראי מקום מדוייקים לפסוקי המקרא המצוטטים בסידור או למקורות אחרים שמהם נשאבו התפילות. בתחתית העמוד מובאים ביאורי מילים, דברי רקע ומבואות כלליים.
ידיעות אחרונותקרן אבי חי
מאת: אביגדור שנאן
תיאור: אל כרך זה השני של סידור "אבי חי", נתקבצו ובאו כל הברכות, התפילות והטכסים הדתיים שמקומם הטבעי והמתבקש הוא מחוץ לכתלי בית הכנסת, כלומר במסגרת הבית, המשפחה,או הציבוריות והפרהסיה היהודית בכלל. הכרך בנוי במעגלים הולכים וקטנים, ראשיתו  בברכות ובטכסים ובתפילות המלווים את מחזור חייו של אדם מישראל, מן הבשורה על לידת בת או בן ועד לענייני אבלות וימי זיכרון. המשכו במחזור השנה, מראשיתה ועד סופה, כפי שהוא מתבטא בחיי הבית: ראשי חודשים, חגים ומועדים, ימי צום וימי זיכרון. בעקבות זאת מוקדש פרק שלם לשבת, מכניסתה ועד לצאתה, על טכסיה ותפילותיה הביתיים המרובים, ולבסוף בא יום החול, מן הבוקר ועד הערב, על ברכותיו ותפילותיו שמקומן הטבעי, כאמור, מחוץ לבית הכנסת. בצד כל אלה גם דברי הסבר כלליים על טיבם של אירועי המפתח בחיי אדם (כגון נישואין) או על מוצאם של החגים והמועדים השונים.
ידיעות אחרונותקרן אבי חי
הצג עוד תוצאות