קראו בכותר - מתן תורה : ספר שמות, פרקים יט, כ, כד - חוברת עבודה
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית