קראו בכותר - العربية لغتنا: كتاب الصف الثاني/ ערבית שפתנו - לכיתה ב
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית