קראו בכותר - מילה טובה : עברית לכיתה ה - מדריך למורה
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית