קראו בכותר - קדושים תהיו : ספר ויקרא - פרק יט (חוברת עבודה)
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית