קראו בכותר - מפות מגלות עולם : ספר לימוד בגיאוגרפיה
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית