קראו בכותר - שמואל : ספר לימוד לכיתה ה
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית