קראו בכותר - אנשים ויישובים : ספר לימוד בגאוגרפיה
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית