קראו בכותר - חוקרים ארץ : גאוגרפיה לכיתה ו
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית