עמוד:44

משימת פתיחה : כוס הקדוש של סבא רבא , אסתר שקלים בשבת בר-מצוה העניק לי אבא את כוס הקדוש של סבא רבא , פיאלה ברכה * של ר’ אברהם חכמזדה ** שהיתה כלה כסף טהור נוהר במין נגה אור בוער ועליה בולטים עטורים מגן דוד ומנורה בת שבעה קנים כזהר הרקיע מזהירים . כשסבא רבא על היין קדש קרנו פניו כמו להב של אש משק כנפי מלאכי עליון לוהו זקוף בהדר וגאון . וכשנולדתי אני בן בכור לאבי קבל הוא מסבי את הכוס ההיא : דורון להמשך השושלת אות לחליה בשרשרת . הניחה אבי במזנון למזכרת ומצא לשתיה כוס מודרנית , אחרת . בשבת בר-מצוה העניק לי אבא את הכוס בסלון ששכבה כלומה במזנון . דהה המגן באבק השנים הכסף דעך , כהו הקנים ורק זיק של ברק , מין גחלת לוחשת נבט מהכוס , קורא לי לגשת . ולאותו הנגה נכספתי כלי את זהר האש לחשף בעצמי . נטלתי הכוס וסבא עמי ורחש כנפים לוחש באזני : “ יום הששי ויכלו השמים ויכל אלהים ... מכל מלאכתו ” ... ואני את מלאכתי רק התחלתי . * פיאלה ברכה — בשפה הפרסית-יהודית : ‘ כוס הברכה , ’ כינוי לגביע הקידוש . ** חכמזדה — שם משפחה פרסי-יהודי שמשמעותו ‘ בן הרב . ’ מתוך : שרקיה . השיר נכתב עבור פרויקט חקר שורשים בבתי הספר . . 1 מה מיוחד בכוס של סבא רבא ? . 2 מה מעבירה הכוס לנין ? . 3 אילו מסורות עוברות עם הכוס מדור לדור ? האם נוספו במהלך הדורות מסורות חדשות , לדעתכם ? . 4 באיזו מלאכה מתחיל הנין ? . 5 דמיינו וכתבו היכן תימצא הכוס בעוד עשרים שנה , ואיזה שימוש ייעשה בה ? כוס קידוש , טהראן , המאה 20-ה

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר