עמוד:11

דוד דורש בשלום נבל שמואל א פרק כה , פסוקים 12-4 דוד שמע שנבל גוזז את עדריו והחליט שזהו הזמן המתאים לשלוח אליו את אנשיו הלוחמים . הוא הורה לאנשיו להתנהג בנימוס , לשאול לשלומו של נבל , לומר לו " כה , "לחי ולברך אותו : " ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך . "שלום ( פסוק . ( 6 זוהי הפעם היחידה שהביטוי ’ כה לחי' מופיע בתנ"ך , ופרשנים רבים התקשו להבינו : היו שהציעו להבין זאת במשמעות של ברכה : ’כך יהיה גם בשנה . 'הבאה היו שהציעו להבין זאת במשמעות של ’כך מגיע למי שעבד . 'והצליח אפשר שבחזרה המשולשת על המילה ’ , 'שלום חבוי איום קל על שלומו של נבל , על רכושו ועל משפחתו , אם לא ייענה נבל לבקשתו של דוד . אבל מהי הבקשה ? מדוע נימת האיום ? מתברר שדוד דרש בשלומו של נבל משום שהיה בדעתו לבקש ממנו נתח משלל הצאן שהוא גוזז . דוד ביקש , למעשה , לגבות מעין מס מנבל : הוא טען שלוחמיו לא פגעו ברועים של נבל במהלך החורף ואפילו שמרו עליהם , ודרש מנבל לשלם לו בתמורה לכך . נבל סירב מכל וכל לבקשת דוד , ואף הפגין זלזול כלפיו : " מי דוד ומי בן ישי היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני . "אדניו ( פסוק . ( 10 שאלות . 1 קראו את בקשת דוד מנבל בפסוקים , 8-7 היעזרו בפירושי המילים שבצד העמוד והשיבו : א . לפי פסוק 7 מדוע חשב דוד שמגיע לו נתח מרכושו של נבל הכרמלי ? ב . מה בדיוק ביקש דוד מנבל לפי פסוק ? 8 ג . מהי נימת הבקשה ? האם , בעיניכם , מדובר בדרישה או בבקשה ? נמקו תשובתכם לאור מה שידוע לכם על דוד . . 2 קראו את פסוקים . 11-10 היעזרו בפירושי המילים שבצד העמוד והשיבו : א . כתבו בלשונכם את דברי תשובתו של נבל לדוד . ב . לפי פסוק 11 מהי הסיבה שבגללה סירב נבל לבקשת דוד ? ג . היכן ניכרת הנימה המזלזלת של נבל כלפי דוד ? צטטו את הפסוק והסבירו מדוע הוא מזלזל . חג הגז - גז הוא פעולת גזיזת הצמר של הכבשים . מגדלי כבשים , מימי קדם ועד ימינו , נוהגים לגזוז את צמרן של הכבשים בראשית האביב . בדרך כלל מבצעים זאת סמוך לפסח - אחרי החורף , שבמהלכו חימם הצמר את הכבשים , ולפני הקיץ , כדי שלכבשים לא יהיה חם מדי . מהצמר הנגזז מפיקים בדרך כלל בדים ובגדים . יום הגז של הכבשים הוא יום חג . עתה הרעים א ff ר לך היו עמנו - כעת , הרועים שרעו את עדריך היו תחת חסותנו בעת שרעו את עדריהם במדבר . לא הכלמנום ולא נפקד להם מאומה כל ימי היותם בכרמל - לא ביישנו אותם , לא איימנו עליהם , לא לקחנו מהם רכוש , ובגלל ששמרנו עליהם בעת שסבבו עם עדריהם , גם לא חסר להם דבר . כי על יום טוב בנו - הנערים באו אל מועד החגיגה שעשה נבל ( הוא ’ יום , ( 'טוב ולכן ציפו למזון , למשקה ולאירוח כהלכה . מי דוד ומי בן י ff י - שאלה שכוונתה לזלזל בדוד ולהשפיל אותו , ועליה חוזר נבל פעמיים : מיהו בכלל דוד ? למה הוא חושב את עצמו ? היום רבו עבדים המתפרצים אי ff מפני אדניו - יש היום עבדים רבים שברחו מאדוניהם . הכוונה היא לדוד שנמלט משאול , ויש בכך הבעת זלזול ועלבון כלפיו . ולקחתי את לחמי ואת מימי ואת טבחתי א ff ר טבחתי לגזזי ונתתי לאנ ff ים א ff ר לא ידעתי אי מזה המה - שאלה : האם אני אקח את המזון ואת המשקה שלי ואת בשר הכבשים ששחטתי עבור המשרתים שגוזזים את הצאן שלי , ואתן אותם לאנשים שאיני יודע מאין באו ? חג הגז בנס הרים , 1980

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר