עמוד:10

דוד , נבל ואביגיל שמואל א פרק כה , פסוקים 3-1 פסוק 1 מוסר ידיעה קצרה , שאינה קשורה לסיפור שלפניה ולא לסיפור שאחריה : " וימת שמואל ויקבצו כל ישראל ויספדו לו ויקברהו בביתו . "ברמה כך , בדרך אגב כמעט , נמסר לנו על מותו של אחד מגיבורי הספר החשובים : השופט האחרון בתולדות ישראל שהמליך את המלכים הראשונים בתולדות ישראל . בשני הפסוקים הבאים , פסוקים 3-2 מוצגים גיבורי הפרשה הנוכחית : נבל - עליו נאמר : " איש במעון ומעשהו בכרמל והאיש גדול מאד ולו צאן ש ff ת אלפים ואלף עזים … והאיש קשה ורע . "מעללים ( פסוקים . ( 3-2 אביגיל , אשת נבל , עליה נאמר : " ושם אשתו אבגיל והאשה טובת שכל ויפת . "תאר ( פסוק . ( 3 שאלות . 1 קראו פסוקים , 3-2 היעזרו בפירושי המילים והשיבו : א . כיצד מוצג נבל : מה מוצאו , מה עיסוקו , מה היה מעמדו החברתי ? ב . כיצד מוצגת אביגיל , מה המידע שנמסר עליה ? . 2 פעמים רבות אנו יכולים לדעת את כוונותיו ואת דעותיו של המספר כבר לפי הפתיחה של הסיפור . א . לצד מי נוטה , לדעתכם , מספר הסיפור ? ב . מה רוצה המספר להדגיש באופיו ובדמותו של נבל ? ואי ff במעון ומעשהו בכרמל - אדם נכבד היה במעון ועדריו - בכרמל . והאי ff גדול מאד - האיש היה עשיר מאוד . והוא כלבי - והוא בן למשפחת כלב , משפחה גדולה וידועה בשבט יהודה . אביגיל מציעה מנחה לדוד , ג'זפה מריה קריספי ( 1747-1665 )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר