עמוד:6

היסטוריוגרפיה היא מונח שמתאר את אופן עבודתו של ההיסטוריון , כלומר כיצד נערך ונכתב המחקר על אירועי העבר . המונח היסטוריוגרפיה מורכב משתי מילים יווניות : היסטוריה - שמשמעותה ביוונית העתיקה היא , 'חקירה' גרפיה - שמשמעותה ביוונית העתיקה היא 'לכתוב , . 'לרשום ההיסטוריון חוקר את תולדות האנושות ומתאר אותה . מטרתו לדון באירועים שהתרחשו בעבר , להסביר את השפעתם על החברה ועל התרבות ולקבוע את מסגרת הזמן שלהם ואת משקלם להתפתחות החברה האנושית הנחקרת . עבודתו של ההיסטוריון נעשית באמצעות ליקוט וחקירה של מקורות היסטוריים שיכולים ללמד אותו על העבר . למעשה , כל ממצא כתוב וכל ממצא מן התרבות החומרית יכול לשמש את ההיסטוריון כדי להסביר את העבר ולתאר אותו . מגילת העצמאות היא דוגמה למקור היסטורי שמלמד על ייסודה של מדינת ישראל ועל הערכים שאליהם שאפו מייסדיה . בארכיונים של מדינת ישראל ושל צה"ל נשמרים מסמכים רבים שמהם יכול ההיסטוריון ללמוד על מנהיגי המדינה , על ממשלותיה ועל צעדיה המדיניים והצבאיים . אבל לא רק מסמכים ותעודות רשמיות יכולים להיות מקורות היסטוריים . עיתונים , ספרות , קולנוע ואמנות יכולים גם הם לשקף את חיי החברה , את התרבות ואת מגוון הדעות בתקופה מסוימת . גם ממצאים ארכאולוגיים יכולים להיות מקורות היסטוריים וניתן ללמוד מהם על החפצים שבהם השתמשו בני האדם בעבר , על הבתים שבהם הם התגוררו , על מנהגי האכילה שלהם , על הביצורים שהקיפו את עריהם ועל מתאר הערים , גודלן ועוד . תפקידו של ההיסטוריון הוא ללקט את כל המקורות ההיסטוריים שחשובים לנושא שאותו הוא חוקר , ללמוד אותם , לנתח את משמעותם , לשקול את חשיבותם למחקרו , לעמת אותם אלה מול אלה , ועל בסיס כל אלה לחבר תיאור של העבר , כפי שהוא מבין אותו . ' אבי ההיסטוריה' היה ההיסטוריון היווני הרודוטוס שחי בסוף המאה החמישית לפני הספירה ( פחות או יותר לאחר שנת 430 לפני הספירה . ( הרודוטוס חיבר תיאור של תולדות מלחמת היוונים באימפריה הפרסית וקרא לו . 'היסטוריה' משמעות השם בימיו של הרודוטוס הייתה ' . 'חקירה הוא פתח את חיבורו כך : 'זהו תיאור חקירותיו של הרודוטוס איש הליקרנסוס ( הליקרנסוס הייתה עיר יוונית עתיקה ששכנה במערב טורקיה של היום ) למען ... יישאר זכר למעשיהם הגדולים של בני . 'האדם מאז הרודוטוס נהוג לכנות את המחקר של קורות העבר 'היסטוריה' ואת החיבורים העוסקים בעבר . 'היסטוריוגרפיה' היסטוריוגרפיה מקראית היא הכינוי שניתן לספרי המקרא שמתארים את תולדות עם ישראל ואלה הם : ספרי נביאים ראשונים ( יהושע , שמואל , שופטים ומלכים ) שעוסקים בתולדות עם ישראל מכיבוש הארץ ועד לחורבן ירושלים ; ספרי עזרא ונחמיה שמספרים את סיפור שיבת ציון והקמת בית המקדש השני ; ספר דברי הימים שמתאר את קורותיה של ממלכת יהודה מהקמתה על ידי דוד ועד לחורבן ירושלים . חשוב לדעת שספר דברי הימים חוזר על התיאור ההיסטורי שמופיע כבר בספר מלכים אבל למחבריו הייתה תפיסת עולם שונה מזו של מחברי ספר מלכים ועל כן הם הציגו את ההיסטוריה באופן שונה . הרודוטוס - "אבי ההיסטוריה"

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר