עמוד:5

מבוא לספר הלימוד ספר התנ"ך הוא אוסף של עשרים וארבעה ספרים שנכתבו בעברית לפני אלפיים וחמש מאות שנה , ואף יותר . הספרים עוסקים בנושאים שונים בחיי האדם , החברה והעם , ויש בהם תיאורים היסטוריים , שירה , ספרות חכמה , נבואה וקבצי חוק . ספרי המקרא לא חוברו בבת אחת כיצירה בעלת התחלה , אמצע וסוף . מתברר שבמהלך ימי הבית הראשון והבית השני הם נכתבו בתהליך ארוך שנמשך מאות שנים . בתקופה זו נכתבו גם ספרים נוספים שלא נכללו בסופו של דבר בספר התנ"ך , ונכתבו גם נוסחים שונים של ספרים שמוכרים לנו מספר התנ"ך . רק לאחר חורבן הבית השני הושלם תהליך הגיבוש של ספר התנ"ך והסתיימה עריכתו . מתוך כל הספרות המקראית הנרחבת שהייתה קיימת באותו פרק זמן נבחרו עשרים וארבעה ספרים והוחלט מהו הנוסח הרצוי של אותם ספרים . ספרים אלה התקדשו וקובצו לספר אחד שאותו אנו מכנים תנ"ך , וזאת על שום שלושת הקבצים השונים שמרכיבים אותו - תורה , נביאים , כתובים . ספרי התורה מספרים על תולדות עם ישראל מבריאת העולם וממשפחת האבות ( ספר בראשית , ( יציאת מצרים ( ספר שמות ) והנדודים במדבר ( ספר במדבר ) ונוספו להם שני ספרי חוק ( ספר ויקרא וספר דברים . ( ספרי הנביאים נחלקים לשניים : נביאים ראשונים ונביאים אחרונים . ספרי נביאים ראשונים כוללים את הספרים יהושע , שופטים , שמואל ומלכים ונחשבים ל'ספרות ההיסטוריוגרפית' של המקרא . הם מתארים את תולדות עם ישראל מהנקודה שבה הסתיימה התורה : ההיסטוריה של עם ישראל בארצו מכיבוש הארץ ועד לחורבן הבית הראשון ושולבו בהם סיפורים רבים על נביאים שחזו את תוצאות מעשיהם של בני ישראל וכן מתוארת השפעתם על ההיסטוריה של העם , ולכן הם כונו נביאים ראשונים . למשל : בספר שמואל א' למדתם על שמואל הנביא שהמליך את שאול , המלך הראשון ( שמואל א' ט-יא , ( חזה את נפילתו ( שמואל , 'א טו ) והמליך את דוד , המלך השני ( שמואל א' ט"ז . ( ספרי נביאים אחרונים כוללים אוסף של נבואות ונאומים שנאמרו מפי נביאים שחיו ופעלו בקרב עם ישראל . הנביאים עסקו בנושאים רבים מחיי היום-יום של עם ישראל בממלכתו ובהם המדיניות של מלכי ישראל ויהודה , האירועים שהתרחשו בממלכה , ביקורת על החברה הישראלית ודיון בעבודת , 'ה אלוהי ישראל . כתר ארם צובא

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר