עמוד:3

תוכן עניינים מבוא לספר הלימוד 5 .............................................................................................................................................................. שמואל א שמואל א פרק כה : פרשת נבל ואביגיל 9 ........................................................................................................ שמואל א פרק כח : שאול ובעלת האוב 17 ........................................................................................................ שמואל א פרק לא : מות שאול 26 ................................................................................................................................... שמואל ב מבוא לספר שמואל ב 32 ........................................................................................................................................................... שמואל ב פרק א : דוד מקבל את הבשורה על מות שאול ויהונתן 38 ............................ שמואל ב פרקים ב-ג : ראשית ימי מלכות דוד והמלחמה עם בית שאול 52 ..... שמואל ב פרק ה : דוד מלך ישראל 64 ....................................................................................................................... שמואל ב פרק ו : העלאת ארון הברית לירושלים 82 ............................................................................ שמואל ב פרק ז : הבטחת הנצח לבית דוד 91 ............................................................................................... שמואל ב פרק יא : חטא דוד עם בת שבע 102 ................................................................................................. שמואל ב פרק יב : משל כבשת הרש 111 ............................................................................................................... שמואל ב פרק יג : אמנון ותמר 120 ................................................................................................................................... שמואל ב פרק יד : הפיוס בין לדוד לאבשלום 130 ....................................................................................... שמואל ב פרקים טו-יז : מרד אבשלום ותוצאותיו 140 ........................................................................ שמואל ב פרקים יח-יט : ניצחון דוד ומות אבשלום 151 .................................................................... מלכים א פרק א : המלכת שלמה 167 .......................................................................................................................... מלכים א פרק ב : צוואת דוד 178 ......................................................................................................................................... מלכים מבוא לספר מלכים 190 ................................................................................................................................................................... מלכים א פרק ג : שלמה - החכם מכל אדם 194 ........................................................................................... מלכים א פרק ח : תפילת שלמה 208 ............................................................................................................................. תהלים תהלים נא : "בבא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת 229 ................................................ "שבע

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר