עמוד:2

כתיבה : יהודית ליפשיץ , פרופ' עודד ליפשיץ , עומר סרגי ייעוץ מדעי : פרופ' נדב נאמן , אוניברסיטת תל אביב קריאה והערות : ד"ר גליה סמו עריכת לשון : תמר לוי תחקיר תמונות : אילת תמרי , דבורה גרודה טיפול בזכויות יוצרים : טקסטים : נועה נתנאל תמונות : דבורה גרודה כרטוגרפיה : סופר מיפוי גרפיקה : אסתי עזריה סיוע בגרפיקה : מיכל ליכטר הפקה : רעות פוקס הבאה לדפוס : גדי נחמיאס תודות : לרות פלג , יד יצחק בן-צבי , עורכת סדרת ספרי "היסטוריה מקרא ומה שקרה" לרחל פלד , קריית טבעון , על השותפות והתרומה בפיתוח מושגים והלמידה הרב תחומית לעדי עופר , סמנכ"ל יד יצחק בן-צבי , על הסיוע והתמיכה לטל זידאני , מפעלי דפוס כתר ירושלים , על העזרה והסיוע הטכני זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בספר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לסכם , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי , מכני או אחר , כל חלק שהוא מספר זה . כמו כן , אין לעשות שימוש מסחרי כלשהו בספר זה , בכולו או בחלקים ממנו , אלא אך ורק לאחר קבלת רשות מפורשת בכתב ממטח ) המרכז לטכנולוגיה חינוכית ( ומיד יצחק בן-צבי . © כל הזכויות על החומרים ממקורות חיצוניים ששובצו בספר שמורות לבעליהן . פירוט בעלי הזכויות - בסוף הספר . © . 2012-ב"תשע כל הזכויות שמורות למטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית , חברה לתועלת הציבור , קריית משה רואו , רח' קלאוזנר , 16 רמת אביב 61394 וליד יצחק בן- צבי , רח' אברבנאל , 12 ת"ד , 7660 ירושלים , . 91076

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר