עמוד:45

על פי קנט , הנטיות הטבעיות של האדם ( היצרים והרגשות ) מובילות בדרך כלל לפעולות שהן בניגוד לפעולה הנדרשת על פי החובה המוסרית . ההתנהגות המוסרית , הנובעת מהכרעה שכלית , כרוכה לפיכך במאבק מתמיד בין היצר והרגש לתבונה ולחובה . ג . החמלה הזיקה המוסרית לזולת איננה נכפית מבחוץ אלא היא נובעת באופן טבעי מרגש החמלה הבלתי אמצעי , האמפתי ( ההזדהותי , ( כלפי האחר . ה"אני" הוא חלק מרקמה אנושית והזהות של הפרט מוגדרת מהיותו בקשר עם הזולת . על פי שיטה זו אין הפרט מסוגל להימנע מלחוש אחריות כלפי הזולת ומעורבות בגורלו . האינטרסים של הזולת ( אושרו , הבריאות שלו וכיוצא בזה ) אינם עומדים בניגוד לאינטרסים שלו , אלא כלולים בהם . ההוגה שמואל דוד לוצאטו ניסח תפיסה זו במילים אלה : " היסוד הראשון , והוא האמצעי המיוחד לתיקון המידות , הוא החמלה . מידת החמלה הוטבעה באדם מתחילת יצירתו , והיא בו שורש האהבה והחסד והיושר , והיא לבדה המביאה אותנו לעשות מעשים טובים שלא על מנת לקבל שכר , לא בדרך הטבע ולא למעלה מן הטבע , לא בעולם הזה ולא בעולם הבא ; כי מידת החמלה היא שכר לעצמה , כי החומל כואב בכאב רעהו , ולא ישקוט עד אם יחבוש את שבר רעהו ומחץ מכתו ירפא . …" […] לפיכך אם נחפוץ להדריך את הילד בדרך הטובה , ושתהיה הדרכתנו מועילה באמת לתיקון מידותיו , אין לנו אלא להשתדל להוסיף כוח ואומץ להרגשת החמלה הנטועה בלבו , וזה בדבור ובמעשה . כי כמו שאם נרגילהו לראות מעשי אכזריות ולשמוע תהילות אבירות לב , אין ספק שתיחלש החמלה בלבו , ומעט מעט יתהפך הילד ויהיה איש קשה ואמיץ לב , ככה אם נרגילהו לראות פעולות חמלה וחסד ולשמוע תהילות החסד והחמלה וגנות אומץ הלב וקשיו , תתחזק בלבו מידת החמלה והרחמים ויגדל הילד ויהיה איש חומל ורחמן , צדיק , ישר . "ונאמן שד”ל , “ יסודי , ”התורה סעיפים ה’ וי”ח איזו משלוש השיטות מתבטאת לדעתכם בדבריו של הלל הזקן לגר : “ מה ששנוא עליך , לחברך לא ? ”תעשה האם אתם יכולים להצביע על מקור נוסף מתוך הפרק הדומה לאחת השיטות הפילוסופיות שמובאות לעיל ? על–פי איזו שיטה מבין השיטות שלעיל הייתם ממליצים לחנך ילדים להתנהגות מוסרית ? מדוע ? שמואל דוד לוצאטו ( שד”ל ) 1800-1865 היסטוריון , הוגה דעות , פרשן המקרא , חוקר ספרות , מחנך ומשורר יהודי איטלקי . מאבות “ חכמת ישראל” - קבוצת חוקרים יהודיים במאה 19-ה שפעלה לחקירת היהדות על יסוד מדעי באמצעות כלי ביקורת מודרניים . שבוי מצרי מטופל בבית חולים ישראלי , נובמבר 1956

מכון שלום הרטמן

תכנית בארי - מכון שלום הרטמן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר