עמוד:28

דוד דוד הוא המנהיג הרביעי שעליו מסופר בספר שמואל , וללא ספק הגדול והחשוב מכולם . הוא המנהיג הראשון שמצליח להעביר את השלטון לבנו , ולא זו בלבד י הוא מקים שושלת מלכים שעתידה לשלוט בישראל ואחר כך ביהודה במשך יותר מ350- שנה ! דוד מצליח בכל מקום ששאול נכשל . רובו של ספר שמואל מוקדש לתיאור דמותו ולתיאור תולדותיו של דוד , והסיפורים עליו משולבים בסיפורים על תולדות שמואל ועל תולדות שאול . כמו את שמואל ואת שאול , גם את דוד פוגש הקורא כבחור צעיר , ילד ממש . הוא בנו הצעיר של ישי , ואלוהים בחר בו למלך על עם ישראל . עם בחירתו '' ותצלח רוח ה' אל דוד מהיום ההוא ומעלה ' ( טז , ( 13 ובאותה השעה '' ורוח ה' סרה מעם שאול ובעתתו רוח רעה מאת ה "' ( טז . ( 14 דוד הגיע לחצר המלך שאול "כיודע נגן . " שאול אהב אותו . ניצחונו של דוד על גלית הפלשתי , החברות הקרובה בינו לבין יהונתן בן שאול ונישואיו למיכל בת שאול - הפכו את דוד לאיש החשוב ביותר בישראל אחרי המלך . שאול חשש מאהבת העם לדוד , והקרע בינו לבין דוד היה בלתי נמנע . לאחר ששאול ניסה להרוג את דוד , נמלט דוד , נדד זמן רב במדבר , ונאלץ לשהות זמן רב מחוץ לגבולות מלכות שאול , אצל הפלשתים אויבי ישראל . רק אחרי מות שאול שב דוד לישראל וביסס את שלטונו - תחילה בקרב שבטו , יהודה , ואחר כך כמלך על כל ישראל . דוד הוא ללא ספק הגיבור החשוב והעיקרי של ספר שמואל , ולמעשה גם של ספר מלכים אחריו . דוד הוא מייסד המלוכה הישראלית המפוארת , ועל כך מוקיר אותו ספר שמואל . עם זאת דוד אינו מתואר כדמות אידאלית י הוא נכשל בהפרת חוק ( שמואל א , כה ) ובניאוף ( שמואל ב , יא , ( ואיננו אחרי שנים , כששמואל נשלח להמליך את יורשו של שאול ( פרק טז , ( הוא שב ובוחר ( את אחיו הבכור של דוד ) לפי מראה עיניו ; "ויאפ > ר ה' אל שמואל אל תבט אל מלאהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא א ^ ר ילאה האדם כי האדם ילאה לגינים וה' יל ^ ה ללבב" ( טז . ( 7 המסקנה המקראית ברורה ו אין הקנקן מעיד על תוכנו . ראוי להעלות סוגיה זו בזמן העיסוק בדמותו של שאול נוכח התרבות המודרנית הפופולרית , המעניקה תשומת לב יתרה להופעה חיצונית . בקשר לכך אפשר לתהות , אם מנהיגים כמו דוד בן-גוריון ( שהיה קטן קומה ) או פרנקלין רוזוולט ( שהיה נכה רגליים ) היו "עוברים מסך" היום ? עניין נוסף המתקשר לדמותו של שאול הוא היותו דמות טרגית - שפעולותיה ומעשיה מובילים אותה לאובדן ידוע מראש , אף שהיא עצמה אינה מודעת לכך . שאול לא הבין במה טעה ומדוע התרגשו עליו כל צרותיו . פעמיים היה בטוח בצדקת דרכו ( לאחר שחמל על עמלק בניגוד להוראת שמואל , ולאחר שלא חיכה לשמואל לפני המלחמה כדי להקריב קרבן , ( ולמרות זאת נענש בחומרה . ייתכן שראוי להזכיר את המושגים "טרגי" ו"טרגדיה . " נקודת השפל של שאול ושל דמותו הטרגית היא הנקודה שבה מתחילה עלייתו של הגיבור האחרון שבו עוסק ספר שמואל - דוד בן ישי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר