עמוד:187

הביצוע של שמואל בפסוקים . 5-4 האם שמואל ביצע בדקדקנות את הוראות ה ? ' שמואל מושח את דוד למלך שמואל א פרק טז , פסוקים 13-7 שמואל לא המתין להוראות האל , כפי שנצטווה . הוא הזדרז לשפוט על פי מראה עיניים , והחליט שאליאב , בנו הבכור של ישי , הוא שעתיד להיות מלך ישראל . האם יכול להיות ששמואל טעה גם כשחשב כך על שאול , שגם הוא היה גבה קומה ויפה תואר ? האל נזף בשמואל והעמיד אותו על טעותו : " ויאמר ה' אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה קומתו כי מאסתיהו כי לא אשר יראה האדם כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב" ( פסוק . ) 7 מחלקו הראשון של פסוק 7 אנו למדים כי שמואל בחר באליאב בשל מראהו וגובה קומתו . כבר למדנו קודם ( בפרק ט בעמוד 152 ובפרק י בעמוד ( 165 שבעולם העתיק נהגו להאמין שאנשים בעלי תכונות גופניות בולטות היו נבחרי האלים . גם שאול היה גבה קומה - " משכמו ומעלה גבה מכל העם , " ולכן הוא נתפס כנבחר האל והומלך על ישראל . אולם , שאול לא היה מנהיג ראוי , הוא כשל במילוי מצוות האל , ולא לקח אחריות מנהיגותית כמצופה ממנהיג . בחלקו השני של הפסוק ניכרים דברי הביקורת של ה : ' בני האדם נוהגים לשפוט אנשים על פי מראה עיניהם , לפי התכונות החיצוניות הבולטות של בני האדם , ואילו האל שופט אנשים אך ורק על פי תכונות האופי שלהם . המסר העיקרי בקטע זה הוא ברור : תכונות חיצוניות בולטות , כגון יופי חיצוני , גובה מרשים או לחילופין – כיעור , אינן מעידות על אופיו של אדם ובוודאי שאינן מעידות על כושר המנהיגות שלו . לאחר שה' נזף בו , הבין שמואל את טעותו וביקש מישי להעביר לפניו את בניו האחרים - שבעה במספר . אולי דווקא הבן הצעיר ולא הבן הבכור וגבה הקומה הוא שיהיה ראוי למלוך על ישראל ? '' האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב '' כוונת הביטוי היא שבני האדם בוחנים , על פי רוב , את מראהו החיצוני של אדם במקום את אופיו ואת מעשיו . בעברית יש מספר ביטויים נוספים המבטאים כוונה דומה . המפורסם שבהם הוא הביטוי ' אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו . ' מקור הפתגם במשנה : ' רבי אומר , אל תסתכל בקנקן , אלא במה שיש בו . יש קנקן חדש מלא ישן , וישן שאפלו חדש אין בו . ' ( מסכת אבות , פרק ד' משנה כו . ( ביטוי בעל משמעות דומה הוא ' לא כל הנוצץ זהב . ' מי הוא הרואה ? חז”ל פירשו את דבריו של האל כנזיפה בשמואל . שמואל אף העיד על עצמו בפרק ט , פסוק : 18 "אנכי הרואה . " ' אמר לו הקב”ה לשמואל : שמואל אתה רואה , אני מראה שאין אתה רואה . ' ( מדרש שמואל , יד , ג . (

יד יצחק בן-צבי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר