עמוד:92

השפה בעידן הגלובלי בעשורים האחרונים , כחלק מתהליכי הגלובליזציה המתחוללים בעולם , האנגלית ביססה לעצמה מעמד ייחודי בקרב שפות העולם . בה-בעת , מספר הולך וגדל של שפות ודיאלקטים ( ניבים ) נמצאים בסכנת הכחדה , ומעמדן של שפות רבות הולך ונחלש . מגמה זו אינה חדשה ויש לה תקדימים בהיסטוריה האנושית . התהליך של התחזקות שפה אחת על חשבון שפות מקומיות מוכר למשל מתקופת ימי הביניים , אז שימשה השפה הלטינית * כלשון שגישרה וקישרה בין עמים רבים , בעיקר באירופה , והיא שמרה על מעמדה המוביל עד ראשית המאה ה . 20- בתקופה הקולוניאלית והאימפריאליסטית , כאשר כמה מדינות אירופיות חלשו על מרבית העולם , הן הנהיגו את שפתן על חשבון השפות המקומיות . גם התהליך הלאומי של הקמת מדינות ואימוץ שפה אחת כשפה הרשמית במדינה דחק אל השוליים שפות אחרות שהיו נהוגות באותו מרחב . עלייה בחשיבותה של האנגלית עם התחזקות תהליכי הגלובליזציה אנשים ממדינות שונות , הדוברים שפות שונות , נדרשים לקיים ביניהם תקשורת ענפה , ולשפה האנגלית יש תפקיד חשוב ביצירת קשר בין אנשים ברחבי העולם . לפי הערכות , בין 500 מיליון ל 1 . 8- מיליארד בני אדם ברחבי העולם דוברים אנגלית כשפה זרה ראשונה . האנגלית רכשה את מעמדה הנוכחי ב50- השנים האחרונות . התפשטותה של השפה האנגלית והתעצמות השפעתה החלו בימי הזוהר של האימפריה הבריטית , אבל האנגלית לא נחלשה גם לאחר התמוטטות האימפריה , בין היתר משום התעצמותה של ארצות הברית מבחינה צבאית , כלכלית ותרבותית . בלשנים מדגישים כי הגידול במספר דוברי האנגלית אינו בא על חשבון דוברי שפות אחרות . מספר דוברי האנגלית כשפה זרה ראשונה או שנייה הולך וגדל , אך היא אינה מחליפה שפות אחרות , ואין מדינה שוויתרה על שפתה הרשמית לטובת האנגלית . ובכל זאת , האנגלית היא היום השפה השלטת בעולם בתחומי העסקים , המדעים , התקשורת , האינטרנט , הבידור , הקולנוע והטלוויזיה . יותר ויותר אנשים בוחרים ללמוד אנגלית כשפה זרה ראשונה : הם רוצים להשתלב בעולם הגלובלי ויודעים שהאנגלית עשויה לשרת אותם בחייהם המקצועיים והתרבותיים ( למשל , לאפשר להם קידום בעבודה , הנאה מסרטים , שימוש באינטרנט וכדומה . ( מסיבה זו , גם מערכת החינוך במדינות שונות , מפותחות ופחות-מפותחות , קבעה את לימוד האנגלית כשפה זרה ראשונה מגיל צעיר . במונגוליה , למשל , הממשלה מבקשת להפוך את השפה האנגלית לשפה זרה ראשונה במדינה במקום הרוסית . בצ'ילה , הממשלה שמה לעצמה למטרה להקנות את האנגלית לכל תושבי המדינה כשפה שנייה תוך דור אחד . כמו כן , האנגלית הופכת לשפת לימוד באוניברסיטאות רבות במדינות שאינן דוברות אנגלית , וזאת כדי להגביר את הפופולריות של מוסדות הלימוד האלה ולמשוך אליהם סטודנטים מרחבי העולם . בשעה שהאנגלית הפכה לשפה הגלובלית המובילה בעולם , השתנה מעמדן של שפות אחרות שהיו מרכזיות בעבר , ביניהן : צרפתית , ספרדית , ערבית , גרמנית , רוסית . מעמדן כשפות בין-לאומיות נחלש והן משמשות בעיקר כשפות לאומיות , והדבר בא לידי ביטוי בזירה הפוליטית , הכלכלית , התרבותית והתיירותית . לטינית - לשונה של רומי הקדומה ושל האימפריה הרומית , שעד לעת החדשה הייתה שפת התרבות באירופה . מן הלטינית התפתחו שפות שונות ( איטלקית , ספרדית , צרפתית , ( והיא עדיין השפה הרשמית של הכנסייה הקתולית . נקראת גם : רומית . ? הסבירו את המשפט : "במקרים רבים אימפריאליזם כלכלי ופוליטי הביא עמו גם אימפריאליזם לשוני " . הביאו דוגמאות לביסוסו . ההערכות לגבי מספר דוברי אנגלית כשפה זרה ראשונה משתנות מ470- מיליון ליותר ממיליארד בני אדם . ההבדלים בין ההערכות נובעת מהשוני בהגדרות של שליטה בשפה . האם מי שיודעים לדבר אך לא יודעים לכתוב - שולטים בשפה ? האם מי שיש להם אוצר מילים של כ 2 , 000- מילים שולטים בשפה ? מתוך אחד המאמרים על האנגלית כשפת הגלובליזציה עולה כי היחס בין מספר דוברי האנגלית כשפת-אם לאלה שדוברים אנגלית כשפה זרה ראשונה הוא 1 ל . 3- כלומר , על כל אדם שאנגלית היא שפת אמו יש 3 שמדברים אנגלית כשפה זרה !

ישראל. משרד החינוך, התרבות והספורט. המינהל הפדגוגי. האגף לתוכניות לימודים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר